Nyt TINV-udviklet værktøj

Værktøjet bygger på resultaterne fra forskellige undersøgelser af innovationshøjden i den danske transportindustri. Undersøgelserne er udført af Syddansk Universitet som en del af Transportens Innovationsnetværks aktiviteter i perioden 2013 – 2018.

Spørgeskemaer er blevet sendt ud til 893 transportører, hvoraf 148 blev returneret, hvilket giver en svarprocent på 16,6%. De deltagende transportvirksomheder er fordelt på følgende forretningsområder; 58% på vejtransport, 21% transportformidling som speditør eller shipping, 9% på havne og transportcentre, 7% på togtransport (service) og 5% på luftfart. Spørgeskemaer er også blevet sendt ud til 2468 transportkunder, hvor 231 blev returneret, hvilket giver en svarprocent på 9%.

Gå til værktøjet her