Netværk for vindmøllelogistik videreføres med nyt formål

København, Aarhus, Stilling, Bruxelles og Esbjerg

9. oktober, 2019

Næste møde i Wind Logistics Group afholdes den 4. november, 2019, og denne gang er det Vestas i Aarhus, der lægger hus til. Klokken 16:00 på dagen åbnes dørene til et gå-hjem møde om logistik i vindmølleindustrien, og udover oplæg fra arrangørerne er et ekspertpanel til stede for at indgå i debatten med de fremmødte logistikinteresserede. Temaet er denne gang standardiseringer inden for vindmøllelogistik, og der vil også blive fokuseret på, hvordan disse standardiseringer bringer værdi til vindindustrien som helhed.

 

Gå-hjem mødet den 4. november vil være det 9. i rækken af møder, der siden 2013 rundt omkring i landet har debatteret forskellige logistikaspekter i forhold til den hastigt voksende vindmølleindustri. ”Vi har sagt ja til at lægge hus til mødet, fordi vi mener, at arbejdet på tværs af værdikæden med at få standardiseret processer, arbejdsgange og udstyr er yderst relevant”, siger Thomas Sender Mehl, Transport Construction & Maintenance Manager hos Vestas.
Deltag i Gå-hjem mødet, Wind Logistic Group, i Aarhus d. 4 november, se mere her.

Vindindustrien er i rivende vækst, og det har man kunnet mærke hos Esbjerg Havn, siger Dennis Jul Pedersen, som er CEO: ”Vore arealer til vindindustrien er konstant blevet udvidet henover de sidste mange år, siden vi oprindelig besluttede os for at gå ind i denne nye industri. Vi så markedet baseret på de danske forsyningskæder, og vi besluttede os så for at lave faciliteter klar. Og det var heldigvis rigtigt set dengang, for logistikken udviklede sig hurtigt og globalt”. Hos Dansk Ingeniør Service (DIS) i Stilling siger Morten Basse, der er Global Business Development Manager: ”I sin forskning fik Thomas Poulsen etableret en grundlæggende måde at se på forsyningskæderne inden for vindindustrien og herunder logistikkens store betydning. På den måde har vi i gruppen hen over de sidste 5 år opnået en fælles forståelse og et fælles sprog, der gør os i stand til at inkubere nye ideer, projekter og tiltag, der skal hjælpe vindindustrien fremadrettet inden for logistik. Det er samtidigt blevet den måde, vi i DIS snakker om vind globalt set”.

 

Fra sit kontor i Bruxelles siger Feng Zhao, der er Strategy Director hos Global Wind Energy Council: ”Vi støtter op omkring den fokus på logistik inden for vindindustrien, der blev skabt som del af Thomas Poulsen’s Ph.d. projekt. Vi er medlemmer af Wind Logistics Group, fordi vi ønsker at udbrede de konkrete logistikprojekter, der kommer ud af gruppens arbejde med initiativer, der f.eks. kan reducere omkostninger, øge sikkerheden, spare tid eller give en bedre kvalitet”. Og spares penge skal der fremadrettet, for prisen på vindenergi er faldet markant hen over de seneste år og skal falde yderligere de kommende år, hvis man dømmer på de priser, der bydes ind på kommende projekter ved auktioner i forskellige lande rundt omkring i verden. ”Markedet for vindmøller til lands og offshore er inde i en kraftig vækst, og der foregår en internationalisering rent geografisk samt af de involverede interessenter. Som konsekvens bliver luft-, land- og søtransporten af vindmøller og -relaterede produkter meget mere omfattende og meget mere global i disse år”, lyder det fra Torben Pagh, der er CEO for Wind Logistics Group medlemsvirksomheden DHL Global Forwarding Denmark. Møllerne er blevet større og tungere gennem tiden, og det giver udfordringer for logistikken. ”Såvel skibe som kraner og udstyr i land er berørt af, at naceller, tårne og vinger konstant bliver større. Det gør, at de skibe og den infrastruktur, der var anvendelige i går, måske ikke kan bruges lige så godt i morgen. Dette kan øge risikoen i projekternes transporttidslinje, og omkostningerne kan komme under pres som følge heraf”, siger Mads Poulsen, der er Sales and Chartering Manager hos rederiet BBC Chartering i Esbjerg.

 

Wind Logistics Group er fortsættelsen af det akademiske Global Wind Energy Shipping and Logistics PhD Research Project Reference Group forum, der i slutningen af 2018 blev videreført og nu omdøbt, fordi Thomas Poulsen i 2018 afsluttede sin Ph.d. fra Aalborg Universitet. Dermed var det akademiske mål nået, og det er nu Transportens InnovationsNetVærk (TINV), der leverer platform for Wind Logistics Group, som Thomas Poulsen fortsat faciliterer via TINV i samarbejde med en række virksomheder, der repræsenterer hele vindindustriens værdikæde. ”Vi ville gerne bidrage til at gruppen af vindlogistikinteresserede virksomheder kunne fortsætte det samarbejde, de havde haft fra 2013 til 2018. Og det er et fokusområde i vækst, der passer perfekt ind i TINV’s dagsorden”, siger John Koch Nielsen, der er faglig koordinator for søtransport i TINV, og som til dagligt er Forsknings- & Udviklingskoordinator hos en af TINV-konsortiepartnerne, FORCE Technology.

 

”Jeg er for min del glad for og samtidig beæret over, at virksomhederne har haft glæde af at være en del af mit Ph.d.-studie henover flere år, og at de har ønsket at videreføre denne tværgående samarbejdsgruppe, som jeg etablerede tilbage i 2013. Jeg er endvidere taknemmelig for, at jeg fortsat er inviteret med til at facilitere møderne to gange om året”, siger Thomas Poulsen, fra TINV og som til dagligt er ledende partner hos konsulentvirksomheden Panticon.

 

Wind Logistics Group er en åben gruppe, som er gratis at deltage i, og hvor der er lige adgang for alle virksomheder.

Deltag i Gå-hjem mødet, Wind Logistic Group, i Aarhus d. 4 november, se mere her.

 

For yderligere information, kontakt Thomas Poulsen fra TINV på telefon 21266188 eller email tp@tinv.dk