Spændende workshops på TINVs stand til Grøn Transport 2019

 

Udvikling af transport og logistik gennem uddannelse

940x540_GroenTransport_TR19_ULG.JPG

Transport og logistik er en vigtig rammefaktor for dansk økonomi, både i form af sikring af effektiv og præcis forsyning ind på produktionslinjerne, og ikke mindst fordi det først er ved levering hos kunden, at produktet og varer har en værdi.

Logistik indeholder et betydeligt vækstpotentiale – i f.eks. Tyskland og Holland er logistik udpeget som en af vækstmotorerne i den globale økonomi. Også i Danmark ser vi en udviklingstendens, hvor logistik får en stadig større betydning for den regionale og nationale økonomi. Der kan således være gode grunde til at fokusere på særlige faktorer, der kan fremme væksten inden for den logistik.

Uddannelse vil være en af de væsentlige faktorer.

Det er baggrunden for, at TINV Transport 2019 vil gennemføre tre korte workshops.

De tre workshops foregår på TINVs stand på TRANSPORT 2019 fredag den 22. marts 2019. En række inviterede personer fra forskning, uddannelse og erhvervets organisationer vil arbejde med konkretisering af udviklingsbehov og muligheder.

Efter Transport 2019 vil vi fra TINV samle op på resultatet, og vi vil bruge det som input til udvikling af netværk og udviklingsaktiviteter i regi af TINV i et bredt samarbejde.

De tre workshop har overskrifterne:

Kl: 11:00-12:00 Workshop 1 Innovation på skoleskemaet – hvordan kommer det ind i transportuddannelserne?

Kl: 13:00-14:00 Workshop 2. Digital udvikling i transporterhvervet – hvilke kompetencekrav – nye uddannelsesmoduler?

Kl: 15:00-16:00 Workshop 3. Miljø, klima og Verdensmål – hvilke krav vil det stille til transportuddannelserne – hvordan?

Praktisk information

Dato: Fredag den 22. marts 2019

Tid: 11:00-12:00, 13:00-14:00, 15:00-16:00

Sted: HAL C, stand nr. 2810, Grøn Transport 2019, MCH Messecenter Herning

Tilmelding er gratis

TINV-nytlogo.endeligt.u.krone.png
mchlogo.jpg