Erfaringer med gas i transport: ”Tilpas afgifterne på biogas”

20. november 2018 inviterede Transportens Innovationsnetværk (TINV) og Dansk Gasteknisk Center (DGC) til en temadag med gas i centrum hos HMN GasNet i Søborg.

Tekst af Lene Skov Halgaard, Teknologisk Institut

Mere end 50 deltagere ønskede at blive inspireret af erfaringerne fra København- og Sønderborg Kommune og få input fra distributørerne E.ON og HMN samt konsulenter inden for grøn omstilling fra Teknologisk Institut og Fremsyn.

Succesfuld grøn omstilling kræver involvering og partnerskab

De første indlæg på dagen tog udgangspunkt i konkrete erfaringer med gasbusser i den kollektive trafik. Sønderborg Kommune valgte i 2017 biogas som drivmiddel og har i dag 44 gasbusser. I Københavns Kommune kører der 37 gasbusser på linje 5C, som ifølge kommunen bl.a. reducerer NOx med 72 %. Begge kommuner har positive erfaringer med bussernes drift og grønne profil.

Københavns Kommune har dog valgt fremover kun at fokusere på nulemissionsbusser (elbusser), for at reducere støj i byen samt styrke den grønne profil yderligere. Der er stor spørgelyst blandt deltagerne til de to talere og deres strategi for at blive CO₂-neutrale. Aase Nygaard, teknik- og miljøudvalgets formand i Sønderborg Kommune forklarer, at alle i en kommune skal involveres i en bæredygtig omstilling. Sønderborgs succes skyldes efter hendes opfattelse, at de har skabt Project Zero, som netop sikrer involvering og partnerskaber fra flere sider.

Indlægget fra Teknologisk Institut støtter op om idéen med partnerskaber. Og understreger vigtigheden af, at en grøn omstillingsproces i den kollektive trafik både involverer kommune, trafikselskab, busselskab og infrastrukturudbyder. Ifølge Lars Overgaard fra Teknologisk Institut kan en flådeanalyse danne grundlag for at opnå det optimale flådemiks, ændre kørselsadfærd og samlet set bidrage til en mere optimal drift.

Biogas essentiel i klimakampen

Efter de tre første indlæg om grøn omstilling følger tre indlæg, som tager deltagerne op i helikopterperspektiv. Talerne fra E.ON, HMN GasNet og Fremsyn ser på de klimamæssige udfordringer og hvorfor gas til transport kan bidrage til, at Danmark når målet om, at mindst 50 % af energibehovet skal være dækket af vedvarende energi i 2030. Peter Kristensen fra HMN GasNet kridter den helt store bane op og starter med Paris-aftalen. Peter Kristensen forklarer, at biogas er en vigtig spiller i et bæredygtigt energimiks, som bidrager til at sikre, at temperaturen ikke overstiger de gyldne 2 %, som var kernen i Paris-aftalen. Han fortsætter med at påpege at kun 0,9 % af alle busser i Danmark kører på biogas, hvor tallet til sammenligning er 20 % i Sverige.

Diskussionen i salen går efter disse indlæg på, hvorfor gas ikke er mere udbredt i Danmark. Forklaringen fra indlægsholderne lyder bl.a., at afgifterne er større for gas end diesel. Det skyldes, at den reguleres ud fra drivmidlets energieffektivitet, og den spænder derfor ben for et økonomisk incitament til at omstille flåderne til at køre på biogas. Den afsluttende bemærkning fra Knud Boesgaard fra Fremsyn er, at biogas vil være essentiel i klimakampen, og opfordringen på sidste slide er således også at få tilpasset afgifterne på biogas.

Efter indlæggene er det blevet tid til at indtage den kolde november luft. Flere trodser kulden og tager imod tilbuddet om at se HMN’s gastankstation på Columbusvej i Gladsaxe. Her slutter dagen af med en rundvisning og lidt info om drift og opbygning af en gastankstation.

Artiklen blev udsendt i Fagbladet Gasenergi ved Dansk Gas Forening - se original artikel her s. 22