Logistiske modeller og processer

Logistiske modeller og processer

- Et kig ind i fremtidens logistik- og transportløsninger

Transportens Innovationsnetværk har fokus på løsninger og aktiviteter i forsyningskæder.

Dette omfatter bedre udnyttelse af ressourcer, bedre samspil i værdikæder, systemer og effektiviseringer inkl. miljøvenlige og bæredygtige løsninger i bred forstand relateret til logistikken, dvs. emballager, mærkningsteknologier, automatiseringer, procesoptimeringer etc.

Hovedaktiviteter

Der tages udgangspunkt i temaer, som i disse år er ’top-of-mind’ inden for erhvervsledere i logistikerhvervene.

Disse er:

1. Klima og bæredygtighed

Alle har i disse år fokus på klima og bæredygtighed. Og med god grund – for det vedrører os alle. Det handler om, at de grundlæggende logistikprocesser gennemføres så effektivt og rationelt som muligt uden brug af unødige ressourcer og med de for klimaet mest optimale metoder. Vi har her fokus på godstransporten og den bagvedliggende logistik.

2. E-Handel – Multi-/Omni-channel handel

E-handelen er stigende, og det har den været i snart mange år. Onlinebutikker er udfordret på logistikken i samspil med vareudbuddet i den fysiske butik, hvorfor dette er vort fokusområde.

3. Digitalisering

Big Data, kunstig intelligens (AI) og IKT i alting (Internet of Things – IoT) er emnerne under digitalisering. Digitaliseringen er ikke længere hype. Deling af data på tværs af forsyningskæder er almindelige indenfor flere erhverv og brancher. Transport- og logistikerhvervet halter noget bag efter på dette punkt, hvorfor der sættes fokus på dette.

4. Sporbarhed og identifikation

Sporbarhed og identifikation på tværs af værdikæden er et krav, som efterhånden stilles i de fleste brancher. Primært af fødevarer, pga. af de sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter, men i dag omfattende flere brancher, som et led i at effektivisere og fintune forsyningskæder.

5. Cirkulær ressourceøkonomi – returlogistik

Hovedmålet er at forbedre miljøet og skabe forretning ved gentænkning af ressourcer, genanvendelse og øget ressourceudnyttelse. Et overset aspekt ved cirkulær ressourceøkonomi er netop styringen og identifikationen af hele returflowet.

I dialog med interesserede virksomheder arbejdes med planlægning og gennemførelse af aktiviteter, der omfatter:

  • Innovationsforløb med fokus på netværksvirksomheder, og deres særlige interesser og ønske

  • Tematiske workshops med inddragelse af virksomheder på tværs af forsyningskæder og transportformer.

  • Brugerdrevne konferencer og temadage, som tager de aktuelle problem- stillinger op målrettet interessegrupperne fx distributionsteknologier, it-løsninger, returlogistik, citylogistik samt sustainable logistics inkl. emballagesystemer.

Netværket medvirker bl.a. til videnspredning, identifikation af ’best-practice’, samt udvikling af teknologier, som vil kunne hjælpe kunder i valg af rette logistiske set-up, som sikrer transparens, bæredygtighed og effektiviseringer.

Forventede erhvervs- og samfundseffekter

Formålet med aktiviteterne i Transportens Innovationsnetværk er at fremme udviklingen af innovative, intelligente, teknologi- og it-baserede effektive logistikløsninger på tværs af forsynings- og transportkæder.

Ved at udvikle og fremme bedre effektive logistikløsninger, bidrages der til en reduktion af trængslen på vejene, med deraf følgende positive effekter på virksomhedernes økonomi og mindre miljøpåvirkning gennem reducerede emissioner fra transportsektoren.

Illustration af aktiviteter indenfor & Logistik-temaet i TINV

Illustration af aktiviteter indenfor & Logistik-temaet i TINV