Nyheder

Stadig større krav til emissioner fra tunge køretøjer

Stort fokus på ren luft udfordrer branchen for tunge køretøjer. To velbesøgte temadage hos Transportens Innovationsnetværk gav indblik i, hvordan emissioner reduceres og hvordan systemerne vedligeholdes.

Transportens Innovationsnetværk har i det sene forår afholdt to velbesøgte temadage om emissionsteknologi på Teknologisk Institut. Ren luft og hvordan vi begrænser emissioner er et emne, som har stort fokus. 120 deltagere fra både værksteder, leverandører af teknologi, forbrugerorganisationer og forskningsinstitutioner var med for at suge viden til sig.

Mercedes satte scenen og gjorde det klart, hvor langt vi er nået siden Euro I kravene i 1993 til Euro VI kravene i dag. Emissionerne fra én lastbil svarer til emissioner fra 20 i dag. Kravene bliver stadig skærpet. F.eks. har et enkelt EU-medlemsland i dag ret til at foretage RDE målinger (real driving emission) af lastbiler og forbyde enkelte modeller ved urent trav.

Urent trav er netop udgangspunktet for næste indlæg. Teknologisk Institut fortæller her om NOx snyd. Instituttet har for Færdselsstyrelsen undersøgt, hvorledes NOx snydesoftware afkobler partikelfilter og SCR-katalysator. ”Da er vi tilbage ved noget som virker dårligere end EURO I,” lyder konklusionen. Instituttet fortæller, at det kan være svært at afsløre NOx snyd. Remote sensing, som måler mens bilen kører forbi, kan derfor være på vej.

Det betaler sig at rense et filter

En motivation til at afkoble emissionssystemer kunne være at undgå udgiften til AdBlue eller at undgå at bilen går i nødprogram, hvis systemerne allerede er defekte. Tilstoppede filtre er noget som MT Filterservice ser. De lever af at rense og renovere partikelfiltre og forklarer, at systemerne er så dyre i dag, at det kan betale sig at skære enhederne op for at lokalisere problemet og dernæst udbedre ved rensning med vand, luft og kemi.  Virksomheden Elektro Partner supplerede derefter med viden om diagnose af defekte emissionssystemer, som de også anser for efterhånden at være en kompleks størrelse. De hjælper kunder igennem diagnose af f.eks. sod- eller askebelastning og tolkning af alle parametre som AdBlue dyser, NOx sensor, EGR positionssensor osv.

Volvo Entreprenørmaskiner forklarer, at deres maskiner er konstrueret til ved kørsel at holde partikelfilter og oprensningskatalysator renset. Men at en parkeret regenerering kan være nødvendig ved for meget tomgangskørsel. Ved Volvo Akademi uddanner de maskinfører i at minimere tomgangskørsel og dermed også brændstof.

Nye forbrugerkrav til personbiler

Kravene til både funktionalitet og emissionssystemer er også i fokus hos FDM. Deres interesse er både at sikre ren luft til alle, men også sikre mobiliteten for den enkelte. Sammen med andre europæiske organisationer arbejder de for at skabe nye forbrugerkrav til bilens forurening – Green Ncap. Målet er at teste biler efter mere realistiske forhold og evaluere biler efter dette.

Satser stadig på dieselmotor

Emissionstemadagen giver alt i alt indsigt i en branche, hvor kravene stadig skærpes pga. stort fokus på ren luft. Emissionsfri fremdrift er på vej med el-drevne lastbiler og entreprenørmaskiner. Men dieselmotoren er stadig det som både Volvo Entreprenørmaskiner og Mercedes satser på mht. de tunge maskiner. Så diagnose og udbedring af partikelfiltre, SCR-katalysatorer og AdBlue dyser er også relevante services i morgen. Transportens Innovationsnetværk afholder igen emissionstemadage næste år.

Af Lene Skov Halgaard

Ny metode baner vej for uvildig test af elbilens batteri

Ny metode baner vej for uvildig test af elbilens batteri

Èn million elbiler i 2030 forudsætter, at forbrugerne ved, hvad de kan sælge deres brugte elbil for igen. Helbredstilstanden for elbilens batteri er af afgørende betydning for gensalgsværdien af elbilen. En ny metode har en løsning klar til at diagnosticere batteriet uden direkte adgang til batteripakken.

Innovationsnetværk Danmark, Performanceregnskab for 2017

Innovationsnetværk Danmark, Performanceregnskab for 2017

Samlet set deltog 11.110 virksomheder i netværkenes aktiviteter, hvilket er en markant stigning i forhold til tidligere år, hvor virksomhedsdeltagelse i perioden 2012-2015 har ligget relativt stabilt omkring 7.500 virksomheder. Innovationsnetværkene er således blevet et kendt instrument, som for mange virksomheder tjener som indgang til innovationsfremmesystemet.

DTL magasinet - Vognmand med det grønne overblik

DTL magasinet - Vognmand med det grønne overblik

I seneste udgave af DTL magasinet kan du blandt andet læse om én af TINVs miljøarbejds-cases. Artiklen omhandler Vognmand Knud Åge Nielsen der har indført miljøledelse i sin virksomhed og går efter miljøcertifikat inden årets udgang. Knud Åge Nielsen har deltaget i TINV projektet: "Mere effektive godstransporter – bedre miljø" og fortæller nu om sin oplevelse ved sin deltagelse i miljøprojektet.

MDC's EnviSuM project was made into a movie

MDC's EnviSuM project was made into a movie

In May 2017, the EnviSuM project made a study visit to Gothenburg, Sweden to have a closer look into the environmental impacts on the SECA. 

A film crew joined us on the trip and we now give you a closer look into what the EnviSuM project is about, what's moving right now and what's the aim of the project - all based on the trip to Gothenburg.

Busines case – Netværk for Transport og Miljø, TINV

Busines case – Netværk for Transport og Miljø, TINV

Netværk for Transport og Miljø, TINV, blev etableret som et netværk i TINV i 2010. Baggrunden var netop et ønske fra en række virksomheder om input til deres miljøarbejde, i første omgang med udgangspunkt i deklaration af CO2 og emissioner fra de gennemførte transportopgaver. Transportkøberne oplevede, at det var svært at sammenligne deklarationerne fra forskellige transportvirksomheder, og transportvirksomhederne oplevede, at kravene til deklarationerne ikke var standardiseret fra de forskellige transportkunder.