Analyser og rapporter

Innovationsnetværk Danmark, Performanceregnskab for 2017

Innovationsnetværk Danmark, Performanceregnskab for 2017

Samlet set deltog 11.110 virksomheder i netværkenes aktiviteter, hvilket er en markant stigning i forhold til tidligere år, hvor virksomhedsdeltagelse i perioden 2012-2015 har ligget relativt stabilt omkring 7.500 virksomheder. Innovationsnetværkene er således blevet et kendt instrument, som for mange virksomheder tjener som indgang til innovationsfremmesystemet.