Uddannelse og kompetenceudvikling

Formål/fokusområde
En effektiv, konkurrencedygtig og innovativ logistik- og transportsektor kræver at virksomhederne løbende tilpasser deres kompetenceniveau til udviklingen og har adgang til kvalificerede medarbejdere. Denne aktivitet er tværgående i forhold de faglige aktiviteter i TINV og har til hensigt at øge virksomhedernes kompetence- og uddannelsesniveau. Aktiviteten beskæftiger sig både med den maritime og den landbaserede logistik- og transportsektor og vil bl.a. bygge videre på de aktiviteter indenfor kompetenceudvikling og uddannelse, der allerede er opnået i TINV, så vel som aktiviteterne i projekt Danmarks Maritime Klynge. Aktiviteten vil understøtte de forskellige initiativer, som Regeringen og erhvervet måtte tage, herunder Det Blå Danmarks Vækstplan vedr. kompetence og uddannelsesudvikling.

Hovedaktiviteter
Aktiviteten Uddannelse- og kompetenceudvikling er inddelt i tre hovedaktiviteter

  • At kortlægge behovet for kompetencer hos medlemsvirksomhederne og behovet for justeringer af uddannelserne samt initiativer for at øge kompetenceudviklingen i et sammenspil mellem virksomheder, organisationer, myndigheder og partnerne i TINV. Dette vil udmønte sig i konkrete initiativer og aktiviteter til som vil giveuddannelserne og efteruddannelserne merværdi og ny innovation.
  • At synliggøre uddannelses- og efteruddannelsestilbuddene overfor virksomheder, studerende m.fl. Dette omfatter bl.a. en videreudvikling af TRL Guiden løbende. Guiden giver et overblik over transport og logistik uddannelser i Danmark. For mere info se også www.trlguiden.dk

At tilbyde kortere uddannelses- og efteruddannelsesforløb indenfor de faglige temaer i TINV på baggrund af de kortlagte behov samt den nye viden om udviklingen der fremkommer i de øvrige faglige aktiviteter.

Forventede erhvervs- og samfunds-effekter
Aktiviteten vil føre til af de transportrelaterede uddannelser i højere grad svarer til virksomhedernes behov og bygger på ny viden om udviklingen indenfor de tematisk områder i TINV.
Aktiviteten vil føre til et bedre kendskab til de attraktive karrieremuligheder som der er indenfor transportområdet , blandt studerende og erhvervsaktive.
Aktiviteten vil føre til at der udbydes specifikke kortere uddannelses- og efteruddannelsesforløb indenfor de faglige temaer i TINV specielt målrettet virksomheder.

Der vil desuden blive skabt mere synergi og kommunikation mellem erhvervet, udbyderne og de kommende studerende indenfor helelogistik- og transportsektoren.

Faglig kontakt:
kommer snart

Benyt TINV videnbanken, 
hent nyt fra forskere, ideer fra branchen og gode råd fra dine kollegaer!

Kommende arrangementer


Tidligere arrangementer